แผนผังภายในวัดสถลธรรมาราม สถานที่จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และสถานที่จอดรถประชาชน(มีรถรับส่งจิตรอาสาให้บริการรับ-ส่ง) ข้างทางถนนทั้ง 2 ฝั่งเส้นทางทุ่งโพธิ ทางเข้าหมูบ้านการเคหะฯพุนพิน วัดดอนกระถิน สนามกีฬาพุนพิน และถนนคู่ขนานหน้าสนามกีฬาฯ