เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจราจร สภ.พุนพิน บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บริเวณสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี จุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารระหว่างรถไฟและรถทัวร์กรุงเทพฯเกาะสมุยภูเก็ต