หน้าแรก arrow ข้อมูลสถานีตำรวจ
ข้อมูลสถานีตำรวจ
ประวัติสถานี PDF Print E-mail
Written by Adm_Mr.Flyman   
09 ธ.ค. 2008 09:54น.

Image
1.  สถานที่ตั้ง ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และประวัติ
      สถานที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรพุนพิน  ตั้งอยู่เลขที่  20  ถนนจุลจอมเกล้า ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จุดพิกัดที่ NK259063  อยู่ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี  12  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร 651 กิโลเมตร      
     
ที่ดิน มีที่ดินทั้งหมด 10 ไร่ 43 ตารางวา     
    
สิ่งปลูกสร้าง
อาคารที่ทำการ 2 หลัง, บ้านพักสัญญาบัตร 5 หลัง, บ้านพักชั้น
     ประทวน
5 หลัง (50 ห้อง),
บ้านพักตำรวจ (แฟลต) 1 หลัง (50 ห้อง),
    
ที่พักสายตรวจตำบล 10 แห่ง, ตู้ยามในเขตเทศบาล 2 แห่ง
     
ประวัติ สถานีตำรวจภูธรพุนพิน จัดตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2463  หัวหน้าสถานีตำรวจคนแรกชื่อ จ.ส.ต.พุ่ม   ไม่ทราบนามสกุล  จนถึงปัจจุบันมีหัวหน้าสถานีตำรวจทั้งหมด 31  คน   ปัจจุบันมี พ.ต.อ.อภิชาติ  บุญศรีโรจน์    เป็นหัวหน้าสถานี ตำแหน่ง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุนพิน ซึ่งมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 
2550

 

2.  สภาพภูมิประเทศ การคมนาคม อาณาเขตการติดต่อ เขตการปกครอง
     2.1 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป  เป็นที่ราบ  มีภูเขา  พื้นที่ป่าชายเลนและมีแม่น้ำสายสำคัญมาบรรจบกัน  คือ  แม่น้ำตาปี กับ คลองพุมดวงและมีพื้นที่ติดต่อกับอ่าวบ้านดอน  มีถนนสายสำคัญคือ ถนนสาย 41 ติดต่อกับจังหวัดชุมพร  นครศรีธรรมราช  และถนนสาย 401 ติดต่อกับจังหวัดพังงา  ภูเก็ตและนครศรีธรรมราช
   
2.2 สภาพภูมิอากาศ    มี   2  ฤดู    คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนอบอ้าวตั้งแต่เดือนมกราคม พฤษภาคม  นอกนั้นเป็นฤดูฝนอากาศจะเย็นและฝนตกชุกแต่  เดือนมิถุนายน ธันวาคม  ของทุกปี                                                                                                           
   
2.3 การคมนาคม         อำเภอพุนพินเป็นศูนย์กลางคมนาคมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี      ที่สามารถติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวกทั้งทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางอากาศและทางน้ำ

 

 

2.5  เขตการปกครอง

สถานีตำรวจภูธรพุนพิน มีเขตการปกครองที่รับผิดชอบ แบ่งออกเป็นเขตเทศบาล  1  เขตเทศบาล   มี  22  ชุมชน   พื้นที่ตำบล  12  ตำบล   มี 63  หมู่บ้าน  ดังนี้

1. เขตเทศบาลเมืองท่าข้าม  มี            22           ชุมชน

2. ตำบลท่าข้าม                มี             6           หมู่บ้าน

3. ตำบลพุนพิน                มี              3          หมู่บ้าน

4. ตำบลหัวเตย                มี              7          หมู่บ้าน

5. ตำบลมะลวน               มี              9          หมู่บ้าน

6.ตำบลศรีวิชัย                มี              3          หมู่บ้าน

7. ตำบลลีเล็ด                 มี              8          หมู่บ้าน

8. ตำบลหนองไทร           มี               5          หมู่บ้าน

9. ตำบลน้ำรอบ              มี               7          หมู่บ้าน

10.ตำบลบางงอน            มี              10          หมู่บ้าน

11.ตำบลท่าโรงช้าง          มี               5           หมู่บ้าน

12.ตำบลท่าสะท้อน          มี               6           หมู่บ้าน

13.ตำบลเขาหัวควาย        มี                4           หมู่บ้าน    

3.  สถานที่ บุคคลสำคัญ

   3.1   สถานที่สำคัญ มีดังนี้

 

1.  ตำรวจภูธรภาค 8

2. ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี     1        แห่ง

3. สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี                    1        แห่ง

4. กองบิน 7                                      1        แห่ง

5. โรงผลิตกระแสไฟฟ้าไอน้ำ                  1        แห่ง

6. โรงพยาบาล                                   3        แห่ง

7. ธนาคาร                                        9        แห่ง

8. ร้านค้าทอง                                     5        แห่ง

9. โรงแรม                                         5        แห่ง

10. สถานศึกษา

    -โรงเรียนสามัญศึกษา                       4       แห่ง

    -โรงเรียนประถมศึกษา                    58       แห่ง

   -โรงเรียนกลุ่มเอกชน                       10       แห่ง

11. ร้านค้าเปิด 24 ชม.                         5       แห่ง

12. ศาสนสถาน

   -วัดไทยพุทธ                                  58      แห่ง

   -สำนักสงฆ์                                     6      แห่ง

   -คริสต์จักร                                     1      แห่ง

            -มัสยิด                                         3      แห่ง

 

 

4.  ประชากร

               อำเภอพุนพินมีประชากรทั้งสิ้น      จำนวน   87,853 คน   ชาย 43,858  คน    หญิง 43,995  คน   ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ  99.25 %   ส่วนที่เหลือนับถือศาสนาคริตส์และอิสลามประมาณ  0.75 %

                                อาชีพหลักคือการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา , สวนปาล์มน้ำมัน , ทำนา, สวนผลไม้ นากุ้ง อาชีพรอง คือ ประมงและค้าขาย เป็นต้น

 

Last Updated ( 08 มิ.ย. 2010 09:36น. )
แผนที่อำเภอพุนพิน PDF Print E-mail
Written by Adm_Mr.Flyman   
09 ธ.ค. 2008 09:34น.

Image

แผนที่อำเภอพุนพินImage

Last Updated ( 13 ก.พ. 2009 07:53น. )
แผนผังสถานี4 PDF Print E-mail
Written by Adm_Mr.Flyman   
09 ธ.ค. 2008 09:32น.

Image

 Image

 เริ่มหมายเลข 3 พ.ต.ท.นพดล  คุ้มภิรมย์ รอง ผกก.ปป.ฯโทร.08-1270-3775
Image
หมายเลข 4 จ.ส.ต.ระวิ  ณ บุญโณ  เจ้าหน้าที่ธุรการงานป้องกันปราบปราม
Image
หมายเลข 5 ส.ต.อ.สุนทร  ฤทธิรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์
Imageหมายเลข 6 ร.ต.ต.มงคล  เพชรนิล  รอง สวป.ฯ โทร.08-9651-1965
หมายเลข 7 ด.ต.เสน่ห์  หีตอักษร เจ้าหน้าที่ธุรการงานป้องกันปราบปราม
หมายเลข 8 พ.ต.ท.ไกรจักร  สุดสาคร สวป.ฯ โทร.08-477-1879
Imageต่อกันที่อาคารพุนพินพิทักษ์เป็นห้องประชุมใหญ่ทางด้านขวา
Imageด.ต.สมชาย  มูสิกะ งานธุรการสืบสวนปราบปรามและด้านใน
Imageพ.ต.ต.พงศธร  เกื้อเส้ง สว.สป.ฯ โทร.08-7276-9111
Imageร.ต.ต.ชำนาญ  อินทานนท์ รอง สว.สป.ฯ โทร.08-1676-8031
Imageเลยเข้าไปอีกนิดติดกันเป็นห้องงานสืบสวนซึ่งท่านสามารถเข้าขอใบรับรองความประพฤติ
ในกรณีที่ท่านต้องการอุปสมบทครับ
Imageพ.ต.ท.วรพล  อยู่อำไพ สว.สส.ฯ โทร.08-1956-0259
งานนี้ได้พาเที่ยวครบทุกห้องแล้วครับแล้วจะหารายละเอียดมาเพิ่มให้อีกครับ เผื่อคิดออกสวัสดีครับ 

Image

Last Updated ( 13 ก.พ. 2009 11:05น. )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Results 43 - 48 of 48
หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรพุนพิน


พันตำรวจเอกนพดล  คุ้มภิรมย์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุนพิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานีตำรวจภูธรพุนพินให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยใช้บริการได้ที่ สถานีตำรวจภูธรพุนพิน หรือ โทรศัพท์ 077-311250,311120

QR code