หน้าแรก arrow ข้อมูลสถานีตำรวจ
ข้อมูลสถานีตำรวจ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัด PDF Print E-mail
Written by Adm_Mr.Flyman   
24 ธ.ค. 2008 12:52น.

 

    คำสั่งสถานีตำรวจภูธรพุนพิน

  ที่  142 /2551

                 เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551                                                 
                        ด้วยตำรวจภูธรภาค 8 ให้หน่วยในสังกัด จัดทำคำรับรองในการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยให้หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ กองบังคับการ หรือเทียบเท่า  และ กองกำกับการ หรือสถานีตำรวจ  ดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ซึ่งประกอบด้วย  4 มิติ  รวมจำนวนทั้งสิ้น  30 ตัวชี้วัด  เพื่อให้การจัดทำคำรับรองฯ  เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด  จึงให้หน่วยในสังกัด  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัดในคำรับรองปฏิบัติราชการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ของหน่วย  และรวบรวมข้อมูลจัดทำแฟ้มเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของตัวชี้วัด             ในความรับผิดชอบให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนของการปฏิบัติของตัวชี้วัดนั้นๆ  อย่างเป็นระบบ  เพื่อรอรับการตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติตามตัวชี้วัด ตามรอบ 6, 9  และ 12  เดือน  ของหน่วยเหนือต่อไป 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดในคำรับรองปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจภูธรพุนพิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551   เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล  และดำเนินการตามตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ สถานีตำรวจภูธร-พุนพิน   ดังนี้.-
1. คณะกรรมการอำนวยการ  
   1.1 พันตำรวจเอก อภิชาติ  บุญศรีโรจน์  ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรพุนพิน   เป็นประธานกรรมการ

ดูคำสั่งได้ที่  ....>>>

Last Updated ( 25 ธ.ค. 2008 07:24น. )
ความรู้เรื่องยาและสุขภาพสำหรับประชาชน PDF Print E-mail
19 ธ.ค. 2008 09:56น.

เว็บไซต์บริการสืบค้นข้อมูลความรู้เรื่องยาและสุขภาพทางอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชน  คลิ๊ก  http://www.yaandyou.net/

Last Updated ( 20 ธ.ค. 2008 10:42น. )
วิธีสังเกตธนบัตร PDF Print E-mail
19 ธ.ค. 2008 09:39น.

 

 

       ในช่วงนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพได้ทำการปลอมแปลงธนบัตร แล้วนำออกมาใช้จ่ายซื้อสินค้า ซึ่งทำให้ร้านค้าได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว  จึงต้องรู้จัก วิธีสังเกตธนบัตร หากพบเห็นเป็นธนบัตรปลอมหรือทราบเบาะแสแหล่งผลิตธนบัตรปลอมให้แจ้งได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่ง หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 191  เพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้จับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Last Updated ( 20 ธ.ค. 2008 10:38น. )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Results 43 - 49 of 57
หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรพุนพิน


พันตำรวจเอกกุณฑล  ฉลาดแพทย์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุนพิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานีตำรวจภูธรพุนพินให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยใช้บริการได้ที่ สถานีตำรวจภูธรพุนพิน หรือ โทรศัพท์ 077-311250,311120

QR code