หน้าแรก arrow ข้อมูลสถานีตำรวจ
ข้อมูลสถานีตำรวจ
แผนผังสถานี4 PDF Print E-mail
Written by Adm_Mr.Flyman   
09 ธ.ค. 2008 09:32น.

Image

 Image

 เริ่มหมายเลข 3 พ.ต.ท.นพดล  คุ้มภิรมย์ รอง ผกก.ปป.ฯโทร.08-1270-3775
Image
หมายเลข 4 จ.ส.ต.ระวิ  ณ บุญโณ  เจ้าหน้าที่ธุรการงานป้องกันปราบปราม
Image
หมายเลข 5 ส.ต.อ.สุนทร  ฤทธิรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์
Imageหมายเลข 6 ร.ต.ต.มงคล  เพชรนิล  รอง สวป.ฯ โทร.08-9651-1965
หมายเลข 7 ด.ต.เสน่ห์  หีตอักษร เจ้าหน้าที่ธุรการงานป้องกันปราบปราม
หมายเลข 8 พ.ต.ท.ไกรจักร  สุดสาคร สวป.ฯ โทร.08-477-1879
Imageต่อกันที่อาคารพุนพินพิทักษ์เป็นห้องประชุมใหญ่ทางด้านขวา
Imageด.ต.สมชาย  มูสิกะ งานธุรการสืบสวนปราบปรามและด้านใน
Imageพ.ต.ต.พงศธร  เกื้อเส้ง สว.สป.ฯ โทร.08-7276-9111
Imageร.ต.ต.ชำนาญ  อินทานนท์ รอง สว.สป.ฯ โทร.08-1676-8031
Imageเลยเข้าไปอีกนิดติดกันเป็นห้องงานสืบสวนซึ่งท่านสามารถเข้าขอใบรับรองความประพฤติ
ในกรณีที่ท่านต้องการอุปสมบทครับ
Imageพ.ต.ท.วรพล  อยู่อำไพ สว.สส.ฯ โทร.08-1956-0259
งานนี้ได้พาเที่ยวครบทุกห้องแล้วครับแล้วจะหารายละเอียดมาเพิ่มให้อีกครับ เผื่อคิดออกสวัสดีครับ 

Image

Last Updated ( 13 ก.พ. 2009 11:05น. )
แผนผังสถานี3 PDF Print E-mail
Written by Adm_Mr.Flyman   
09 ธ.ค. 2008 09:29น.

Image
มาจากทางเชื่อมอาคารด้านบนมาสู่อาคารด้านหลังด้านซ้าย
Imageหมายเลข 1 หน้าห้อง ผกก.ฯ นางสาวจริยา  พงษ์ประยูร ติดต่อสอบถามหรือขอนัดพบ ผกก.ฯ
Imageส.ต.อ.ทวีศักดิ์  พรหมทอง พลขับ รถประจำตำแหน่ง ผกก.ฯ

Imageหมายเลข 2 ห้องทำงาน พ.ต.อ.อภิชาติ  บุญศรีโรจน์ ผกก.ฯ โทร.08-1787-4224 Fax.0-7731-1445

หมายเลข 3 ห้องประชุมเล็ก
Image

Imageหมายเลข 4 ห้องสื่อสารประจำสถานีตำรวจ โทร.0-7731-1250 , 191 Fax .0-7731-1250   เจ้าหน้าที่ 4 นาย ด.ต.ฉลอง อิ่มมาก ด.ต.สำรวม คชสูงเนิน จ.ส.ต.สุชาติ เพ็งชัย และส.ต.อ.ฉัตรชัย สมวงศ์
Image

Image
หมายเลข 5 ห้องศูนย์ข้อมูลฯ ด.ต.ชานนท์  ห่วงเอี่ยม (ห้องเขียนเว็บไซด์)

หมายเลข 6 ห้องน้ำชาย หญิง บริการทั้งเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ

ต่อไปลงไปชั้นล่างอาคารด้านหลัง...

Last Updated ( 13 ก.พ. 2009 11:00น. )
แผนผังสถานี2 PDF Print E-mail
Written by Adm_Mr.Flyman   
09 ธ.ค. 2008 09:28น.

Image
เชิญต่อกันชั้น 2 อาคารด้านหน้าครับ ขึ้นมาประตูด้านซ้ายหมายเลข 1และ 2 เป็นห้อง นโยบายและแผน
 Image
 หมายเลข 1 จ.ส.ต.หญิงจิระวรรณ  ชลสินธุ์ เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
Image
หมายเลข 2 ส.ต.อ.วิรัตน์  เพชรชู  เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
Image 
หมายเลข 3 ด.ต.ธีระ  คำสุวรรณ พลาธิการและหมายเลข
Image
 4 ด.ต.นพดล สามเคี้ยม เป็นผู้ช่วยฯ
Image
ประตูตรงทางขึ้นหมายเลข 5 ด.ต.เลิศชาย  อักษรพิทักษ์

Image
หมายเลข 6 จ.ส.ต.หญิงศิริกร  รัฐศิริการญจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ท่านสามารถส่งหนังสือราชการได้ที่หมายเลข 6 ครับ
Image
หมายเลข 7 ร.ต.ต.หญิงโสพิศ  พิศพรรณ รอง สว.อก.ฯโทร.08-4059-9479

Image
หมายเลข 8 พ.ต.ต.โสภณ  ศยามล สว.อก.ฯ(หน.จร.)โทร.08-1693-4800

Image
ห้องถัดไปหมายเลข 9 ด.ต.โยธี  ดำดวน งานสอบสวน/คุมผู้ต้องหาไปศาล

Image
หมายเลข 10 ด.ต.คมสันต์  คูหามุข งานสอบสวน

หมายเลข 11 ยังว่าง
Image
หมายเลข 12 ด.ต.ลือชัย  ใจเย็น  เจ้าหน้าที่ส่งหมายศาล
Image
หมายเลข 13 ด.ต.สุชาติ  เกื้อฉิม เจ้าหน้าที่งานธุรการคดี
Image
หมายเลข 14 ด.ต.จีรพงศ์  เรืองโรจน์  เจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือ
Image
หมายเลข 15 ด.ต.อาวุธ  สกุลรัตน์  งานสอบสวน

Image
กลับออกมาห้องซ้ายมือของท่านเป็นห้องเจ้าหน้าที่การเงินและงานต่างด้าว

Image
 ด.ต.เสนอ  สังขไพฑูรย์   เจ้าหน้าที่การเงิน

Image 
จ.ส.ต.หญิงวาสนา  ธีรกุล  เจ้าหน้าที่งานต่างด้าว

Last Updated ( 13 ก.พ. 2009 10:54น. )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Results 43 - 46 of 46
หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรพุนพิน


พันตำรวจเอกนพดล  คุ้มภิรมย์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุนพิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานีตำรวจภูธรพุนพินให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยใช้บริการได้ที่ สถานีตำรวจภูธรพุนพิน หรือ โทรศัพท์ 077-311250,311120

QR code