Written by Adm_Mr.Flyman   
27 ม.ค. 2015 08:56น.

Image
27 มกราคม 2558 พ.ต.อ.นพดล คุ้มภิรมย์ ผกก.สภ.พุนพิน ได้เรียกข้าราชการตำรวจส่วนที่เกี่ยวข้องในคดีสำคัญ ประชุมเร่งรัดคดีประจำสัปดาห์และสภากาแฟ ณ ห้องประชุมอาคารพุนพินพิทักษ์

Last Updated ( 27 ม.ค. 2015 09:06น. )
Written by Adm_Mr.Flyman   
23 ม.ค. 2015 13:45น.

Image

วันที่ 23 มกราคม 2558 พ.ต.อ.นพดล  คุ้มภิรมย์ ผกก.สภ.พุนพิน พร้อมด้วย พ.ต.อ.อานนท์ เดชรักษา พงส.ผทค.ฯได้เรียกข้าราชการตำรวจในสังกัดประชุมชี้แจงข้อราชการ กำชับการปฏิบัติ รวมถึงชี้แจงแนวนโยบายของผู้บังคับบัญชาจากตำรวจภูธรภาค 8 และตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมอาคารพุนพินพิทักษ์

Written by Adm_Mr.Flyman   
20 ม.ค. 2015 09:34น.

Image

วันที่ 20 มกราคม 2558 พ.ต.อ.นพดล  คุ้มภิรมย์ ผกก.สภ.พุนพิน พร้อมด้วย พ.ต.อ.อานนท์ เดชรักษา พงส.ผทค.ฯ ประชุมแนะนำตัวข้าราชการตำรวจที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติรวมถึงมอบนโยบายของผู้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุมอาคารพุนพินพิทักษ์
Image

Written by Adm_Mr.Flyman   
13 ม.ค. 2015 09:07น.

Image
วันเด็กแห่งชาติ 2558 สถานีตำรวจภูธรพุนพิน ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 8 คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ร่วมจัดงานวันเด็ก ณ สนามกีฬากลางอำเภอพุนพิน

Written by Adm_Mr.Flyman   
30 ธ.ค. 2014 11:29น.

Image

วันที่ 30 ธันวาคม 2557 พ.ต.อ.กุณฑล ฉลาดแพทย์ ผกก.สภ.พุนพิน พร้อมด้วย พ.ต.อ.อานนท์ เดชรักษา พงส.ผทค.ฯ ได้เรียกข้าราชการตำรวจในสังกัดประจำศูนย์ปฏิบัติการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการ ปีใหม่ 2558   รวมถึงชี้แจงแนวนโยบายของผู้บังคับบัญชาจากตำรวจภูธรภาค 8 และตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำชับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางสังคมออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลักษณะเนื้อหาไม่เหมาะสม ณ ห้องประชุมอาคารพุนพินพิทักษ์

Written by Adm_Mr.Flyman   
12 ธ.ค. 2014 11:17น.

Image

วันที่ 12 ธันวาคม 2557  พ.ต.ท.ชัญญวิทย์ ศรีจรูญ  รอง ผกก.ป. สภ.พุนพพิน พ.ต.ท.กิตติพงศ์  เทพหนู  สวป.ฯ ร.ต.อ.มงคล  เพชรนิล รอง สวป.ฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคตำรวจบ้านในปกครอง ของ สภ.พุนพิน ในการแต่งกาย โดยห้ามพกพาอาวุธปืนเด็ดขาด และควบคุม ดุแล มิให้อาสาสมัครตำรวจบ้าน กระทำการผิดระเบียบตามคำสั่งของ ตร.

Image

Written by Adm_Mr.Flyman   
03 ธ.ค. 2014 08:47น.

Image
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 พ.ต.อ.กุณฑล ฉลาดแพทย์ ผกก.สภ.พุนพิน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้า สภ.พุนพิน

Last Updated ( 03 ธ.ค. 2014 08:49น. )
Written by Adm_Mr.Flyman   
25 พ.ย. 2014 11:16น.

Image

วันที่ 25พฤศจิกายน 2557  พ.ต.ท.ชัญญวิทย์  ศรีจรูญ รอง ผกก.ป.สภ.พุนพิน พร้อมพวก ร่วมถวายพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Written by Adm_Mr.Flyman   
24 พ.ย. 2014 09:42น.

Image

24 พฤศจิกายน 2557 พ.ต.อ.กุณฑล  ฉลาดแพทย์ ผกก.สภ.พุนพิน พร้อมรอง ผกก ป.,สวป.,หน.สื่อสาร ประชุมทางไกลผ่านจอภาพเข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม เดือน พ.ย.56 ทั้งเดือน เปรียบเทียบ 1 - 20 พ.ย.57 และ ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ การควบคุมสั่งการ การติดต่อสื่อสาร ณ ห้องประชุม CCOC สภ.พุนพิน

Last Updated ( 24 พ.ย. 2014 09:43น. )
Written by Adm_Mr.Flyman   
17 พ.ย. 2014 09:23น.

Image

14 พฤศจิกายน 2557  พ.ต.ท.ชัญญวิทย์  ศรีจรูญ รอง ผกก.ป.สภ.พุนพิน ได้ดำเนินการฝึกทบทวนยุทธวิธีตำรวจ และการฝึกกองร้อยควบคุมฝูงชน รวมถึงอบรมระเบียบวินัยข้าราชการ และซักถามปัญหาต่างๆของข้าราชการตำรวจ ณ บริเวณลานจอดรถหน้า สภ.พุนพิน

Image

หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรพุนพิน


พันตำรวจเอกนพดล  คุ้มภิรมย์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุนพิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานีตำรวจภูธรพุนพินให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยใช้บริการได้ที่ สถานีตำรวจภูธรพุนพิน หรือ โทรศัพท์ 077-311250,311120

QR code