O18 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ สภ.พุนพิน

ประกาศ สถานีตำรวจภูธรพุนพิน No Gift Policy 2567 ภาษาไทย

Announcement No Gift Policy 2024 (English )