ผกก.สภ.พุนพินร่วมให้การต้อนรับ นาย เจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สภ.พุนพิน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี วันที่ 4 ตค 2566 เวลา 13.30 น     นาย วิสูตร อินทรกำเนิด  นายอำเภอพุนพิน

ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ การป้องกันเหตุ คดีออนไลน์ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันภัย อาชญากรรม ทางเทคโนโลยี

พ.ต.อ.ปิยะพงษ์ บุญแก้ว ผกก.สภ.พุนพิน , พ.ต.ต.หญิง วาสนา ธีรกุล สว.อก.สภ.พุนพิน พร้อมคณะข้าราชการตำรว

ผกก.สภ.พุนพินได้เข้าร่วมงาน วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

10 ส.ค. 66 เวลา 09.30 น.พ.ต.อ.ปิยะพงษ์ บุญแก้ว ผกก.สภ.พุนพินได้เข้าร่วมงาน วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภ