O2 อำนาจหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบ

 

>> ดูสถิติประชากรทางทะเบียนราษฎร คลิกที่นี่ <<

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 537/2555

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 538/2555